دفتر ازدواج69وطلاق6 شهر صالح آباد
شرح خدمات دفتر ازدواج وطلاق

دفتر ازدواج ۶۹ وطلاق ۶ رباط کریم شهر صالح آباد

آدرس : صالح آباد- سی متری روبروی مسجد صاحب الزمان(عج) جنب بانک تجارت

تلفن :۴۶۲۹۱۴۰-۰۲۲۹                  همراه :۲۲۸۵۰۳۴-۰۹۱۲

[ جمعه پانزدهم مرداد 1389 ] [ 21:51 ] [ احمد علمی ]
 
سوالات مربوط به ازدواج
سؤال: آيا زن و مردى مى توانند از راه دور از پشت تلفن صيغه عقد را خوانده و به عقد دائم هم در آيند؟
پاسخ: مانعى ندارد.

2
سؤال: با توجه به اينكه نكاح با دو خواهر به صورت جمعاً ممنوع است، حكم ازدواج دو قلوهاى به هم چسبيده چگونه است؟
پاسخ: نمى توانند با هيچ كس ازدواج نمايند.

3
سؤال: ضمن عقد شرطى با اين مضمون وجود دارد كه، هر گاه زن ومرد بخواهند از هم جدا شوند مرد متعهّد است كه نصف دارايى حاصله در دوران زندگى مشترك را بلا عوض به زن انتقال دهد حكم شرعى قرار دادن اين شرط چیست؟
پاسخ: مانعى ندارد .

4
سؤال: اگر پدر دختر وجد پدرى او مرده باشند اجازه گرفتن از عمو براى ازدواج لازم است ؟
پاسخ: اجازه عمو لازم نسيت .

5
سؤال: حكم ازدواج اينجانب با دخترى نجيب و پاكدامن كه هر دو همديگر را مىخواهيم با علم به اينكه او مى داند همسرى با سه فرزند دارم و او راضى به ازدواج با من مى باشد در ضمن با همسرم موضوع را در ميان گذاشته ام اما او راضى به اين ازدواج نيست با اينكه در زندگى هيچ كم و كسرى درحق او نكرده ام و او اين موضوع را خوب مى داند چيست؟
پاسخ: ازدواج شما اشكال ندارد و رضايت همسر شرط نيست مگر در ضمن عقد ازدواج شرط كرده ازدواج مجدّد نكنيد كه بايد به شرط وفا نمائيد ولى به هر حال ازدواج شما صحيح است و در صورتيكه دختر باكره باشد (يعنى اولين ازدواج او است) رضايت پدر يا جد پدرى شرط است.

6
سؤال: شخصى با خانمى ازدواج كرده است كه قبلاً آن خانم مرتكب زنا شده مرد قبل از ازدواج از ارتكاب زنا توسط آن خانم مطلع بوده على رغم آن با او ازدواج كرده زن بشدّت پشيمان است در اين صورت تكليف شوهر نسبت به مردى كه با زنش مرتكب زنا شده است چيست ؟
پاسخ: تكليفى بر ايشان نيست.

7
سؤال: در صورتى كه ميّت بطور طبيعى زنده شود (مثلا با دعا يا تصرف ولايى يا رجعت) يا در مواردى كه زن بايد در عده وفات باشد مانند مرتد شدن زوج يا طلاق حاكم در زوج مفقود الاثر بعد از رفع مانع (توبه، رجوع از ارتداد، عودت زوج مفقود الاثر) حكم رجوع زوج به زوجه را شرعاً بيان نماييد ؟
پاسخ: رجوع جايز نيست بجز در مورد مفقود الاثرى كه در ايام عده پيدا شود و مرتد ملى اگر قبل از انقضاء عده توبه كند زوجيّت بحالِ خود باقى است ودر فطرى اگر مرتدّ در اثناء عده توبه كرد ورجوع كرد احتياط ترك نشود .

8
سؤال: مقصود از باكره چيست؟
پاسخ: مقصود از باكره كسى است كه از روى عقد شرعى دخول به او قبُلا يا دُبُرا نشده باشد .

9
سؤال: مى دانيم كه نكاح خواهر زن در صورتى كه خود زن در عده طلاق باشد باطل است و بعد از پايان عدّه عقد با خواهر زن جايز است. حال مى خواهم بپرسم در صورتيكه دو خواهر از دو مادر باشد يعنى مادر هر كدام غير از مادر ديگرى باشد در اينصورت چه حكمى دارد؟
پاسخ: فرقى نمى كند وحكم به بطلان ازدواج با خواهر زن در عده طلاق رجعى ونيز در عده متعه از باب احتياط واجب مى باشد.

10
سؤال: آيا ازدواج در اسلام يک امر لازم و واجب است؟ آيا يك مسلمان مى تواند تجرّد را انتخاب كند وازدواج نكند (بشرط اينكه مرتكب گناه نشود)؟
پاسخ: واجب نيست مگر اين كه انسان بداند بدون آن در گناه مى افتد .

11
سؤال: در صورتى كه مطابق نظر شريف حضرتعالى عدم بكارت (ثيبوبت) عيب محسوب مى شود بفرمائيد:آيا صرف عدم بكارت (ولو بكارت به صورت شرط يا وصف در نكاح نيامده باشد) موجب حق فسخ يا تقليل مهرّيه به نفع زوج مى شود؟
پاسخ: صرف عدم بكارت (كه عقد مبنىّ بر آن واقع نشده است) موجب حق فسخ نمى شود وشوهر مى تواند تفاوت بين مهر باكره وثيّب را بالنسبه كم كند .

12
سؤال: آيا زن در حال عادت ماهانه (حيض) مى تواند نكاح يا عقد كند ؟
پاسخ: اشكال ندارد .

13
سؤال: 1ـ مرد صيغه عقد را به چه صورتى مى تواند بخواند؟

2ـ آيا حتما بايد عربى خوانده شود؟

3ـ آيا حتما بايد بدانيم كه عدّه گرفته است؟

4ـ اگر مشهور به زنا باشد مى توان با او ازدواج كرد؟
پاسخ: 1ـ می تواند زن بگويد:( بعد از تعيين مدّت ومَهر) مَتعتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم و مرد هم بگويد : قبلتُ.

2ـ بنابر احتياط واجب با فرض تمكن از عقد عربى عقد فارسى خوانده نشود.

3ـ لازم نيست مگر اينكه سابقاً در عده بوده و احتمال بدهد هنوز عده اش ادامه دارد كه در اين صورت اگر زن متهم باشد به احتياط واجب تحقيق نمايد .

4ـ به احتياط واجب جايز نيست مگر اينكه توبه كند .

14
سؤال: من جوانى هستم 24 ساله وقصد دارم با دخترى ازدواج نمايم كه در اروپا زندگى مى نمايد واز نظر حجاب كمى سهل‌انگار است ، مثلا با موى برهنه رفت وآمد مى كند. حال اگر بخواهم با اين قبيل اشخاص ازدواج نمايم ، آيا از نظر احكام خداوند در اين دنيا ودر دنياى آخرت مسئوليت وبازخواستى براى من وجود دارد؟
پاسخ: قبل از ازدواج مسئوليتى نداريد ولى بعد از آن مسؤول حفظ حجاب او هستيد وبايد اورا از بيرون رفتن بدون حجاب منع كنيد پس بايد از هم اكنون محاسبه كنيد كه آيا مى توانيد با چنين زنى اينطور برخورد نماييد و وظيفه تان را انجام دهيد.

15
سؤال: خواهرزنم زنى مطلقه بوده وداراى دو فرزند مى باشد ومجبور به زندگى با ما مى باشد ، به علت اين كه هر دو جوان هستيم براى اجتناب از گناه آيا مى توانم ايشان را صيغه نموده به شرطى كه فقط با هم محرم شويم ودر نهايت در حد لمس كردن دست ويا كارهايى از اين قبيل كه بعضى اوقات اتفاق مى افتد حرام نباشد؟ در ضمن ايشان راضى به ازدواج با كسى نيست ، در صورت منفى بودن مرا راهنمايى فرماييد؟
پاسخ: هر عقدى که ميان شماصورت بگيرد باطل است و بهتر است او را به ازدواج با شخصى مناسب راضى نماييد واين، راه حل مشكل شما است.

16
سؤال: اگر يك مرد متأهل بنا به مسائل پزشكى با زن خود كه حامله است. بمدت يكسال نزديكى نكند آيا بعد از زايمان زنش مى بايست صيغه را مجدد بخوانند؟ يا خير و در طول مدت يكسال خواهر همين زن را كه خود مطلقه مى باشند را مى توان صيغه كرد؟
پاسخ: احتياجى به تجديد عقد نكاح نيست، و در مدت مزبور نمى تواند خواهر وى را صيغه كند.

17
سؤال: آيا خواندن صيغه محرميت در موقع خواستگارى لازم است يا اختيارى؟
پاسخ: اختيارى است البته با رعايت بقيه شرائط.

18
سؤال: عقد سید با غير سید چه حكم دارد؟ بعضى ها مى گويند اين عقد حرام است؟ چون موجب اهانت سادات مى باشد، آيا اين گفتار با موازين شرعى تطبيق مى كند؟
پاسخ: اشكال ندارد.

19
سؤال: مردى با خانمى ازدواج كرده است كه از شوهر قبلى خود دخترى دارد بعد از مدتى شوهر دوم با دختر همسر خود زنا مىكند آيا با اين زنا به همسر خود که مادر اين دختر هست حرام مىشود يا خير؟
پاسخ: حرام نمى شود.

20
سؤال: پس از ازدواج دائم با دختر سيده آيا ازدواج با ديگرى جايز است يا خير؟
پاسخ: مانعى ندارد.
سؤال: اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنايي بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آيا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت يکديگر درآيند؟
پاسخ: جايز نيست و عقد باطل است .

22
سؤال: عاشق دخترى شده ام كه به هيچ عنوان نمى توانم دست از او بكشم ولى او سنى است در صورتى كه از ازدواج با سنى بدم مى آيد چه كنم؟
پاسخ: ازدواج با وى مانعى ندارد و انشاء الله بعد از ازدواج هدايت مى شود .

23
سؤال: آيا به حرف يك مرد كه صادقانه با ما صحبت مى كند و مى خواهد با ما ازدواج كند باور كنيم يا نه؟
پاسخ: بايد خيلى مراقب باشيد .

24
سؤال: آيا ازداواج با خواهر زن به اجازه زن احتياج دارد؟ اصولا مى توان با خواهر زن ازدواج كرد يا نه؟
پاسخ: جمع بين دو خواهر در ازدواج جايز نيست ولى پس از فوت زن اول يا طلاق دادن و انقضاء عده رجعيه مى تواند با خواهر او ازدواج كند .

25
سؤال: اگر دخترى را فقط براى محرميت و بدون ازاله بكارت صيغه كنند در فرض انكه دختر به سنى رسيده باشد كه صلاح و مصلحت خويش را تشخيص بدهد و آيا باز هم اجازه پدر او لازم است؟ اگر ترس وقوع در حرام باشد چطور؟
پاسخ: اجازه پدر يا جد پدری در اين صورت هم شرط است البته اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل است - به احتياط واجب - اجازه لازم است .

26
سؤال: شوهر من موقع عقد با كارم كه معلمى است موافق بود ولى الان مى گويد راضى نيستم كه سر كار بروى تكليف من چيست؟
پاسخ: در اين فرض نمى تواند شما را منع كند .

27
سؤال: آيا براى ازدواج دختر رضايت پدر شرط است؟
پاسخ: اذن پدر يا جدَ پدری شرط است و همچنين است به احتياط واجب اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل باشد .

28
سؤال: آيا مطلقه ثلاثه به وسيله وطى محرم محلل (مانند وطى در حال احرام يا روزه واجب يا حيض و نفاس يا تنگى وقت نماز واجب يا بالغ نبودن زوجه يا وطى منتهى به افضاى غير بالغه يا …)، بر زوج اول حلال مى شود؟
پاسخ: حلال می شود .

29
سؤال: بهترين سن براى ازدواج چه سنى است؟
پاسخ: سنى كه بتواند زندگى را اداره كند .

30
سؤال: شرايط ازدواج دايم با اهل كتاب چيست؟
پاسخ: ازدواج دائم با اهل كتاب به احتياط واجب جايز نيست .
 
سؤال: چرا يك زن مسلمان نمى تواند با مردى غير مسلمان ازدواج نمايد؟
پاسخ: طبق راوايات معتبره ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان صحيح نيست .

32
سؤال: چرا مرد نمى تواند دو خواهر را بطور همزمان به نكاح خويش درآورد؟
پاسخ: خداوند در قرآن مجيد نسبت به حرمت جمع بين دو خواهر مى فرمايد (حرمت عليكم امهاتكم … و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) سوره نساء آيه 23 .

33
سؤال: اگر دخترى كه شاغل و استقلال مالى دارد و فقط در منزل پدرى زندگى مى كند و عاقل و بالغ مى باشد (34 ساله) نياز به اذن پدر دارد؟
پاسخ: بله به احتياط واجب اذن لازم است .

34
سؤال: چنانچه زنى در كودكى (5 سالگى) مورد آزار قرار گيرد و بكارتش را از دست بدهد؛

1 ـ آيا كليه مسائلى كه در باب دختر باكره وجود دارد را از دست مى دهد و به جرم گناه نكرده غير باكره فرض مى گردد؟

2 ـ اجازه پدر را در موقع ازدواج نياز دارد يا خير؟

3 ـ چنانچه خودش به اين مطلب تا زمان ازدواج مطلع نباشد حكمش چيست؟
پاسخ: 1 ـ اگر منظور كم شدن مهر در صورت معلوم شدن پس از ازدواج است بدون شك اين حكم جارى است و اگر حكمى ديگر است بيان كنيد.

2 ـ نياز دارد.

3 ـ فرقى نمى كند.

35
سؤال: اگر مسلمانى زن مسيحى را به همسرى انتخاب كند و او اسلام را قبول دارد ولى چون خارجى است نمى تواند شهادتين را بگويد آيا مى شود با او ازدواج كرد ؟
پاسخ: كافى است كه ترجمه شهادتين را به زبان خود بگويد ولى تا آن را نگفته است ازدواج دائم با او اشكال دارد .

36
سؤال: رابطه با يك دختر نامحرم اگر يك رابطه سالم و بدون سوء ظن باشد و تصميم به ازدواج داشته باشند آيا اذن پدر لازم است؟
پاسخ: چنانچه بيم وقوع در حرام باشد جايز نيست و برای ازدواج اذن پدر يا جد پدری دختر لازم است .

37
سؤال: متن خطبه چیست و به چه نحو باید خوانده شود؟
پاسخ: اگر عقد منقطع باشد كافى است با تعيين مهر و مدت به وكالت از زن بگوئيد (انكحت موكلتى نفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگوييد (قبلت النكاح لنفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف بايد با قصد انشاء عقد موقت باشد و قصد قبول آن.و اگر عقد دائم باشد كافى است به وكالت از زن بگوئيد (انكحت موكلتى نفسى على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگوئيد (قبلت النكاح لنفسى على الصداق المعلوم) البته در هر دو مورد بعد از گفتن موكلتى اسم خانم را ذكر كنيد.

38
سؤال: در همه خانواده ها رسم بر اين است كه در دوران عقد هيچگونه دخولى به منظور جلوگيرى از حاملگى انجام نشود. سؤال اين است كه در اين دوران زوجين چگونه بايد با هم روابط جنسى داشته باشند كه هم مسائل شرعى رعايت شود و هم مشكلى از لحاظ مسائل عرفى پيش نيايد؟
پاسخ: دختر و پسر در دوران عقد زن و شوهر هستند و در رابطه بين خودشان با ساير زن و شوهرها فرقى ندارند البته در محيط ما به حسب متعارف شرط ضمنى اين است كه بر زن لازم نسيت خواسته شوهرش در رابطه با دخول را قبول كند.

39
سؤال: در اسلام مدت صيغه چگونه است؟
پاسخ: به هر مقدار كه توافق طرفين است ولى نبايد از محتمل عمر يكى از زوجين بيشتر باشد.

40
سؤال: براى عقد دائم آيا لازم است صيغه محرميت خوانده شود ؟
پاسخ: مى توانند ابتدا عقد موقت بخوانند و اگر مدت أن نگذرد و يا شوهر أن را نبخشد عقد دوم صحيح نخواهد بود
 

41
سؤال: ازدواج مرد غير سيد با زن سيد اشكال دارد ؟
پاسخ: اشكال ندارد .

42
سؤال: ازدواج با زن فاحشه چه حكمى دارد ؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب قبل از توبه با وى ازدواج نكند .

43
سؤال: بين زن و مردى عقد واقع شده كه زن ادعا دارد دائمى است و مرد ادعا دارد موقت است با توجه به اينكه شاهد و سندى نيست قول كداميك مقبول است ؟
پاسخ: اگر ظاهر حال در كار نباشد در بعضى فروض مرد مدعى است و در بعضى فروض زن و احياناً هر دو مدعى مى باشند خصوصيات مورد را ذكر نمائيد تا جواب مناسب داده شود .

44
سؤال: آيا دو نفر مى توانند خودشان صيغه عقد را بدون شاهد بخوانند ؟
پاسخ: در عقد نكاح حضور شاهد شرط نيست .

45
سؤال: در صورت ثبوت مهر آيا مهر المثل نكاح دائم را ضامن است يا منقطع ؟
پاسخ: نكاح دائم .

46
سؤال: آيا اذن پدر در ازدواج دختر شرط است يا خير ؟
پاسخ: اگر باكره باشد و در شؤون زندگى مستقل نباشد اجازه شرط است ,و اگر مستقل باشد نيز بنا بر احتياط واجب شرط است .

47
سؤال: آيا كسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت يا دائم ازدواج كند ؟
پاسخ: بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى در طلاق رجعى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم يا موقت بكند و قبل از آن جايز نيست و عقد باطل است .

48
سؤال: آيا بيمارى ايدز باعث فسخ عقد نكاح مى شود؟
پاسخ: باعث فسخ نيست ولى اگر مرد مبتلا باشد و به اين دليل ناچار به ترك مقاربت با زوجه اش باشد به احتياط واجب بايد او را در صورت در خواست طلاق دهد و اگر زنش را بطور كلى رها كند و او را بلا تكليف بگذارد مى تواند به حاكم شرع شكايت ببرد و حاكم شرع مرد را ملزم به ترك هجر يا طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد طلاق مى دهد.


 
[ جمعه پانزدهم مرداد 1389 ] [ 21:46 ] [ احمد علمی ]
سوالات مربوط به طلاق
 
 
سؤال: زنم پس از ترك منزل حجابش را كنار گذاشته وبه اعمال خلاف شرع مشغول شده، اكنون مى خواهم او را طلاق بدهم اما او از من مهريه اش را (500 دلار) مى طلبد فكر مى كنم از آنجا كه او تقاضاى طلاق نموده و با رفتارهايش در ازدواج عهد شكنى نموده است مستحق آن نيست لطفا ً مرا راهنمائى كنيد؟
پاسخ: شما مهريه را مديون هستيد و چنانچه او نبخشد بايد پرداخت نمائيد و مى توانيد طلاق اورا منوط به بخشيدن مهر نمائيد.

2
سؤال: برخى خانم‌ها در اثر بستن لوله‌ رحم ديگر خون حيض نمى بينند ، مسأله طهر غير مواقعه و عده چنين زن‌هايى را بيان نماييد؟
پاسخ: طلاق بايد سه ماه پس از آخرين نزديكى باشد وعده آنها سه ماه است.

3
سؤال: اگر زن طبق وكالت مرد داراى حق طلاق بوده و هم اكنون مرد به دليل عدم تمكين زن با اجازه دادگاه تجديد فراش نمايد آيا حق طلاق از زن ساقط مى شود يا نه ؟پاسخ: اگر وكالت در طلاق عام بوده و شامل اين فرض هم مى شود زن مى تواند خود را وكالتا از طرف شوهر طلاق بدهد .

4
سؤال: زنى كه به شبهه با كسى نزديكى كند ، حكمش اين است كه بايد عده طلاق نگه دارد . اكنون حكم فوق شامل كدام يك از حالتهاى زير مى شود ؟

1 - جايى كه اشتباه تنها از ناحيه زن باشد ، نه مرد ؟

2 - جايى كه اشتباه از ناحيه هر دو (زن و مرد ) باشد ؟

3 - اگر زوجه منقطعه به شبهه با كسى نزديكى كند ، از نظر عده تكليف عده او چيست ( زيرا در نكاح موقت طلاق جارى نيست ) ؟

پاسخ: 1 - احتياط واجب اين است كه عده نگه بدارد .

2 - بايد عده نگه بدارد و عده آن مثل عده طلاق است .

3 - حتى در نكاح موقت باطل است .


5
سؤال: زوجه اى با اذن زوج به منزل غير مسكونى خود منتقل مى شود و سپس زوج وى را طلاق مى دهد . آيا بعد عده را در منزل دوم بگيرد ؟
پاسخ: هر جا كه زوج اذن دهد بايد بماند .

6
سؤال: اگر محل سكونت زوجين ، كشتى يا اتومبيل مخصوص باشد آيا زوجه مطلقه بايد در همان جا عده نگه دارد ؟
پاسخ: فرق نمى كند .

7
سؤال: اگر زن و شوهرى طلاق بگيرند و شوهر معتاد باشد آيا زن اجازه دارد فرزندان را تحت مراقبت خود قرار دهد ؟
پاسخ: چنانچه مرد فاقد صلاحيت براى سرپرستى اطفال باشد حق سرپرستى و مراقبت با ما در آنها است .

8
سؤال: مى دانيم در شرع مقدس اسلام حق طلاق با شوهر است و مرجع يا حاكم شرع در موارد خاص مى تواند زن را مطلقه نمايد . اين موارد كدامند ؟
پاسخ: يكى در مورد عدم نفقه است و ديگرى در مورد كسى كه شوهرش مفقود است و هر كدام شرايطى دارد كه مى توانيد به رساله عمليه مراجعه كنيد .

9
سؤال: چرا يك زن پس از طلاق گرفتن از همسرش به پدر شوهر سابق خود محرم می ماند؟
پاسخ: حكم شرع است.

10
سؤال: مردى كسى را وكيل كرده كه همسرش را طلاق دهد. همسر براى اينكه زوج ديگر حق رجوع نداشته باشد، مهرش را بذل نموده تا طلاق مبارات صورت پذيرد. وكيل با كسب رضايت موكل، صيغه طلاق مبارات جارى مى كند. آيا حق رجوع براى زوج باقى است؟ نيز در صورتى كه زوجه از بذل خود در زمان عده رجوع كند، آيا حق رجوع براى زوج باقى است؟
پاسخ: مبارات در صورتى صحيح است كه هر دو از يكديگر كراهت داشته باشند و اگر فقط از طرف زوجه باشد خلع است و به هر حال اگر با شرايط طلاق خلع يا مبارات انجام بگيرد زوج حق رجوع ندارد مگر اينكه زوجه در عده از بذل خود رجوع كند.
11
سؤال: خانمى از شوهر خود در دادگاه طلاق مى گيرد آيا او مى تواند طبق قوانين اين كشور يعنى آمريكا نصف اموال مرد را بگيرد و در صورت گرفتن آيا مى تواند تقاضاى مهر هم بكند؟
پاسخ: نمی تواند نصف اموال را مطالبه كند مگر مطالبه شرط شده باشد و اگر شرطى كه شده مبنى بر طلاق باشد باز هم نمی تواند زيرا طلاق دادگاه شرعيت ندارد و باطل است، و اما مهر با خود عقد واجب می شود و ربطى به طلاق ندارد.

12
سؤال: من يك ايرانى هستم كه در خارج از كشور زندگى مى كنم آيا مى شود با زنى با مشخصاتى مانند زنى مسيحى كه حدود يك سال از شوهرش جدا شده ولى از نظر قانون آن كشور هنوز منتظر طلاق مى باشد ولى از نظر مذهبى خودشان جدا شده اند مى شود ازدواج متعه كرد ؟
پاسخ: اگر از نظر شرع آنها و عرف مطلقه مى باشد مانعى ندارد .

13
سؤال: حكم زنانی كه درگير طلاق می باشند كه قطع يقين به طلاق است در اين مدت جهت رفع مسائل جنسی چه حكمی دارند ؟
پاسخ: تا طلاق داده نشده است متأهل هستند و ازدواج صحيح نيست و عدّه نيز بايد پس از طلاق شروع شود .

14
سؤال: اگر فردى صيغه طلاق را بغير عربى بگويد و بعد همسرش را رها كند حكمش چيست و چه كار بايد كرد ؟
پاسخ: اگر مى توانسته است طلاق را به عربى بگويد يا وكيل بگيرد ولى عمدا طلاق را به زبان ديگر بگويد صحيح نيست . و بايد از راههاى قانونى يا شرعى او را ملزم كنيد يا نفقه بدهد وساير حقوق زوجيت را رعايت نمايد يا طلاق صحيح شرعى بدهد .

15
سؤال: اگر طلاق را با تهديد انشاء كنند آيا صحيح واقع مى وشد يا خير ؟ و اگر زن با مهر خود مبلغى را بعنوان خلع به شوهر خود ببخشد و سپس فقط به مهر خود رجوع كند و شوهر بگويد اگر به مهر خود رجوع كنى من هم رجوع مى كنم آيا اين رجوع صحيح است يا خير ؟
پاسخ: اگر طلاق بخاطر ترس از تهديد او واقع شده و دفع خطر تهديد بدون طلاق ممكن نبوده است طلاق باطل است . ولى اگر رفع خطر ممكن و ميسور باشد هر چند باشكايت و مانند آن طلاق صحيح است . و اما رجوع در صورتى است كه زن آنچه را پرداخته است مطالبه كند .

16
سؤال: اگر شك در صحت طلاق بكنم يا اينكه فرضا طلاق صحيح نباشد آيا لازم است به خانم خبر بدهم و بگوئيم كه طلاق صحيح واقع نشده و شوهر فعلى بر تو حرام است يا خير ؟
پاسخ: اگر طلاق صحيح نبود به احتياط واجب بايد به او خبر مى داديد ولى طلاق (با شك در صحت آن) صحيح است .

17
سؤال: اگر مردى زن خود را طلاق بدهد و نتواند خبر را به او بدهد آيا مى توان بعد از عده به او رجوع كند ؟
پاسخ: اگر طلاق رجعى باشد تا در عده است مى تواند رجوع كند و بعد از آن نمى شود و همچنين در طلاق بائن نمى وشد رجوع كرد .

18
سؤال: اگر دختر از شوهر تنفر شد و حقوق خودش را بذل نمود آيا مرد حق سرپيچى دارد ، وآيا حقى براى زن براى طلاق خود دارد ؟
پاسخ: طلاق به دست شوهر است ، كگر اينكه حقوق همسرى را رعايت نكند كه در اين صورت به حاكم شرع بايد مراجعه شود كه در شرائط خاصى كه در رساله ذكر شده است مى تواند مطالبه طلاق نمايد .

19
سؤال: طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مى شود چه نوع طلاقى است ؟ آيا قاضى مى تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و راى به طلاق خلع دهد ؟
پاسخ: موارديكه حاكم شرع مى تواند زن را بدون رضايت زوج طلاق بدهد در جلد 3 منهاج الصالحين از مساله 356 تا 360 با ذكر نوع طلاق در آنها ، بيان شده مراجعه شود ، و اما طلاق زوجه بنحو خلع بدون وكالت از طرف شوهر صورت شرعى ندارد .

20
سؤال: توضيح دهيد آيا طلاق عسر و حرج نيازى به دادن مهريه دارد يا نه و نحوه تلاوت طلاق عسر و حرج به چه شكلى است (رجعى، بائن، خلع، مبارات) و نحوه تلاوت آن را به صورت كامل عربى براى اينجانب بنويسيد؟
پاسخ: طلاق به دليل عسر و حرج شرعيت ندارد بلكه فقط در موارد خاصى حاكم شرع يا وكيل خاص او مى توانند طلاق دهند.
سؤال: اگر در طلاق رجعی زوج بجای رجوع در زمان عده زوجه را متعه سه ماهه کند و در این مدت به او رجوع نکند آیا بعد از انقضاء عده و در ضمن آن سه ماه مدت صیغه هم بگذرد آیا زوجه می تواند با مرد دیگری ازدواج کند آیا نیاز به عده یدگر دارد ؟ با اینکه در مدت صیغه مدخوله نشده ؟
پاسخ: عقد او باطل است پس اگر کاری که موجب رجوع باشد مانند لمس و بوسیدن به قصد رجوع انجام نداده باشد پس از پایان عدّه می تواند ازدواج کند .

22
سؤال: مردی شیعه زن شیعه خود رابه طریق سنی طلاق داده پس از عده زن با مردی سنی ازدواج کرده اکنون تکلیف زن چیست ؟
پاسخ: عقد دوم باطل است و او همسر مرد اول است .

23
سؤال: زن و شوهری به قصد متارکه از هم جدا شده و مدتی را بدین منوال گذرانده اند حال پس از مدتی زن به همین جهت که متارکه را که به نیت طلاق انجام شده طلاق شرعی حساب نموده با مرد دیگری ازدواج کرده سؤال این جاست که اولا: طلاق با صرف متارکه و رضایت طرفین بر جدایی محقق می شود؟ ثانیا: در صورت منفی بودن پاسخ حکم ازدواج دوم چیست ؟
پاسخ: اولا ـ محقق نمیشود .

ثانیا ـ ازدواج دوم باطل است و در صورت علم مرد به شوهر داشتن اوبر او حرام ابدی میشودو در صورت جهل به احتیاط واجب حرتم ابدی است .

24
سؤال: من حدود 18 سال است يکبار از شوهرم جدا شدم و پس از 48 سال رجوع کرديم آيا خواندن صيغه واجب بوده من بايد چکار کنم ؟
پاسخ: اگر طلاق شما رجعی بوده رجوع شوهر درست بوده و نيازی به صيغه مجدد نبوده است .

25
سؤال: آيا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن يک مهری که رضايت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت يا دائم خود در آورد ؟
پاسخ: می تواند .

26
سؤال: چنانچه مردی به مدت طولانی بدون عذر شرعی با همسرش نزديکی نکند آيازن می تواند به اين دليل طلاق بگيرد؟
پاسخ: زن به اين جهت نمی تواند طلاق بگيرد .

27
سؤال: زن و يا شوهرى كه سالم است حق دارد طلاق و جداى را مطرح كند؟
پاسخ: اگر به هنگام عقد، فريب صورت گرفته باشد يعنى در وقت خواستگارى و عقد خوانى زن و يا مرد خود را سالم معرفى كرده است و عقد مبنى بر سلامت طرفين واقع شده است در اين صورت آن كس كه فريب خورده حق دارد عقد را بهم بزند و فريبى كه موجب حق اختيار مى شود،تنها با سكوت زن و يا ولىّ او ثابت نمى شود اگر مرد عقيده داشته که بيمارى وجود ندارد. اما اگر فريب كارى در ميان نبوده ويا مرض او بعد از عقد پيدا شود مرد مى تواند همسرش را مرض ايدز دارد طلاق دهد و اما همسر سالم آيا به مجرد اين كه شوهرش مريض است و با او نمى تواند مقاربت كند، مى تواند طلاق بخواهد؟در اين مسئله دو وجه است.واحتياط ترك نشود البته اگرشوهرى به كلى همسرش را ترك كند طورى كه او بلاتكليف بماند او مى تواند به حاكم شرع مراجعه كرده و شوهرش را به يكى از دو امر الزام كند يا طلاقش دهد و يا به كلى او راترك نكند.

28
سؤال: چه زمانى، زن مى تواند از حاكم شرع، در خواست طلاق كند؟

آيا زنى كه شوهرش دائم با او بدرفتارى مى كند و يا نياز جنسى اورا ارضاء نمى كند به طورى كه بيم آن مى رود كه به او نگاه افتد، مى تواند پيشنهاد طلاق دهد و آيا در چنين صورت، طلاق داده مى شود؟
پاسخ: اگر شوهرى از انجام حقوق همسرش خود دارى كند وپس از اجبارحاكم شرع به رعايت يكى از دو امر (طلاق و يا حسن معاشرت) نتيجه گرفته نشود زن مى تواند از حاكم شرع در خواست طلاق كند و مواردى كه زن مى تواند از حاكم شرع در خواست طلاق كند به قرار ذيل است:

1ـ موقعى كه شوهر،نفقه و هزينه زندگى همسرش را نپردازد وحاضر به طلاق دادن هم نشود و همچنين اگر شوهرى قادر به پرداخت هزينه نباشد و ازديگر سو،طلاق هم ندهد.

2ـ اگر شوهرى همسرش را بيازارد و برابر دستور خدا با وى رفتار نيكو كند.

3ـ هرگاه مردى همسرش را رها كرده و او بلا تكليف گذارد طورى كه گويا شوهر ندارد.

و اما درصورتى كه مرد فقط نياز جنسى همسرش را نمى تواند بطور كامل برآورده سازد و بيم آن رود كه زن به گناه افتد هر چند كه بنابر احتياط واجب شوهر هر طور كه شده از نظر مسائل جنسى همسرش را ارضاء كند و يا او را طلاق دهد با اين وجود اگر چنين نكرد بهتر ان است كه زن شيوه صبر و انتظار پيشه كند.

29
سؤال: زنی شوهردار با مردی رابطه داشته شوهرش او را طلاق می دهد آيا اکنون می تواند به عقد آن مردی که با او رابطه داشته در آيد؟
پاسخ: زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده – بنابر احتياط واجب – حرام ابدی می شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد ولی بايد مهرش را بدهد.

 
 

 
 
[ جمعه پانزدهم مرداد 1389 ] [ 21:40 ] [ احمد علمی ]

۱. ثبت ازدواج وطلاق و ارائه رونوشت از آنها

۲.اجرای صیغه موقت ودائم

۳.مشاوره خانواده با هماهنگی قبلی هر جلسه ۱۰۰۰۰ تومان

۴.ثبت نام اینترنتی وام ازدواج

۵.پاسخ به سوالات حقوقی و شرعی از طریق e-mail به نشانی daftar.elmi@yahoo.com

[ جمعه دوم مرداد 1388 ] [ 13:24 ] [ احمد علمی ]

 

1.شناسنامه زوجین

2.کارت ملی زوجین

3.عقدنامه

4.شماره تلفن ثابت

5.کدپستی

6.وضعیت سکونت

7.نام بانک مورد نظر(نام بانک باید با توجه به ضامن انتخاب شود)

هزینه ثبت نام3000 تومان

می باشد.

محل ثبت نام دفترخانه
[ جمعه دوم مرداد 1388 ] [ 13:14 ] [ احمد علمی ]

 

۱.شناسنامه زوجین

۲.دو برگ کپی ازصفحه اول و دو برگ کپی ازصفحه دوم شناسنامه

۳. کپی کارت ملی زوجین هرکدام یک برگ

۴.عقدنامه

۵.دادنامه دادگاه

۶.سه نفرشاهد مرد

۷.صحت شرعی طلاق

[ پنجشنبه یکم مرداد 1388 ] [ 21:33 ] [ احمد علمی ]
۱.اصل شناسنامه زوجین

۲.فتوکپی شناسنامه هرکدام دو برگ از صفحه اول( درصورت داشتن توضیحات دو برگ کپی )

۳. کپی کارت ملی زوجین هر کدام یک برگ

۴.جواب آزمایش

۵.حضور پدر عروس الزامی است (در صورت فوت ، فوتنامه ضروری است)

[ پنجشنبه یکم مرداد 1388 ] [ 21:29 ] [ احمد علمی ]
درباره وبلاگ


آرشيو مطالب
امکانات وب
اوقات شرعی